C.P.C. Flevo

Address:

Nijverheidsweg 11, 3881 LA Putten

Telephone number:

+31 341 36 98 69

E-mail:

info@flevo.nl

History

When the board Kamminga and Kroes signed the CPC did Flevo on May 20, 1960 They could not suspect That the company would Become a leading producer of mink feed in Europe. The kitchen then feed was started to Koekamperweg Wells and produced in the first year of its existence, 306 tons of feed for fur 24 customers. In 1965 it was Decided to build the industrial park on the Nijverheidsweg in Putten. Through the years, invested over time and again and expanded production That has led to today’s modern feed mill.

Flevo-Putten-Nutrition

C.P.C. FLEVO is active in several at planes, and has Placed its activity in 3 different companies:

 

FLEVO ANIMAL NUTRITION B.V.

Is responsible for the core business and is responsible for the production and sale of fur animal feed.

 

 

 

 

FLEVO INDUSTRIAL FACILITIES B.V.

Is engaged in producing custom mixes (including pet food), both fresh and frozen plate. In our modern warehouse we can Facilitate in storage and handling of frozen foods. If NVWA certified company, we offer The Possibility of freezing, storage and handling of products for both animal and human consumption.

 

 

 

 

 

FLEVO TRADING COMPANY B.V.

Is engaged in import and export of fur animal feed and raw materials.

flevo-animal-nutrition-putten
DSC04724
DSC04801

Flevo: stronger together

The policy of the Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo is focused on providing quality feed. Here we strive for improvement in terms of size and quality of the pelts. A very strict control regarding raw materials and our finished product contributes to safe feed, which leads to healthy and productive livestock. Flevo members do have influence on policy-making,  thanks to the cooperative principles, through their representatives in the Board of Directors and during membership meetings. Statistics from the international auction houses, show the succes by following this strategy. A yearly increase in size and quality of pelts is realized by the customers using  Flevo-feed.

Organizational
CPC Flevo a democratic and transparent governance, where governance, member involvement and supervision are set in a contemporary cooperative manner. Within this structure, a separation is made between on the one hand, the cooperative association with its activities, and on the other hand, the holding company, in which the operations have been placed.

Its members are the owners of the cooperative. The co-operative in turn owns 100% of the shares of Holding BV Flevo When the members of the cooperative meet in the General Assembly, they are in this so-called ‘hourglass model “the highest organ. This keeps the final approval of the financial statements and other important decisions taken by the General Assembly of the cooperative. This construction ensures the direct control of the members.

Flevo

C.P.C. Flevo

The Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo specializes in producing mink feed and special feed mixes.

Our modern manufacturing facility in Putten is one of the largest mink feed factories in the world.

Providing safe food of high quality with a good price/quality ratio is a daily challenge for over fifty years. And given the results of our customers successfully.

In addition, Flevo offers the posibility of freezing, warehousing/storage of products for both animal and human consumption.

”Innovation, advise and service”

flevo-putten

”Reliability, safety and quality”

DSC04745

”Focused on delivering quality food”

Historie

Toen de bestuursleden Kamminga en Kroes op 20 mei 1960 de oprichtingsakte van CPC Flevo ondertekenden, konden zij niet vermoeden dat het bedrijf zou uitgroeien tot een toonaangevende producent van nertsenvoer in Europa. De toenmalige voerkeuken werd opgestart aan de Koekamperweg in Putten en produceerde in het eerste jaar van haar bestaan 306 ton pelsdiervoeder voor 24 klanten. In 1965 wordt besloten tot nieuwbouw op het industrieterrein aan de Nijverheidsweg in Putten. Door de jaren heen wordt keer op keer geïnvesteerd en uitgebreid in productiefaciliteit wat heeft geleid tot de huidige, moderne voerfabriek.

Flevo-Putten-Nutrition

C.P.C. FLEVO

Is op meer vlakken actief en heeft haar werkzaamheden ondergebracht in 3 verschillende B.V.’s:

 

FLEVO ANIMAL NUTRITION B.V.

Is verantwoordelijk voor de core business en verzorgt de productie en verkoop van pelsdiervoer.

FLEVO INDUSTRIAL FACILITIES B.V.

Houdt zich bezig met het produceren van speciaal mixen (o.a. petfood), zowel vers als plaat gevroren. In onze moderne vrieshal kunnen wij faciliteren in op- en overslag van diepvries producten. Als NVWA gecertificeerd bedrijf bieden wij de mogelijkheid tot invriezen, opslag en overslag van producten voor zowel dierlijke als menselijke consumptie.

FLEVO TRADING COMPANY B.V.

Houdt zich bezig met in- en export van pelsdiervoeders en grondstoffen.

flevo-animal-nutrition-putten
DSC04724
DSC04801

Ons laatste nieuws…

Flevo: samen sterk

Het beleid van de Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo is gericht op het leveren van kwaliteitsvoer. Hierin streven wij naar verbetering wat betreft maat en kwaliteit van de pelzen. Een zeer strenge controle op aangevoerde grondstoffen en ons eindproduct draagt bij aan veilig voer, wat leidt tot gezonde en goed presterende dieren. Dankzij de coöperatieve grondslag van Flevo kunnen de leden via hun afgevaardigden in het bestuur en tijdens de telkens weer drukbezochte ledenvergaderingen actief invloed uitoefenen op het uit te voeren beleid. Dat de door Flevo gevolgde strategie succesvol is, blijkt wel uit de statistieken van de internationale veilinghuizen. Deze laten jaarlijks een groei zien in maat en kwaliteit van pelzen, ingebracht door de afnemers van Flevo-voer.

Organisatiestructuur
CPC Flevo heeft een democratisch en transparant bestuursmodel, waarin bestuur, ledenbetrokkenheid en toezicht op een eigentijdse coöperatieve manier zijn vastgelegd. Binnen deze structuur is een scheiding gemaakt tussen enerzijds de coöperatie met haar verenigingsactiviteiten en anderzijds de holding, waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht.

De leden zijn de eigenaren van de coöperatie. De coöperatie bezit op haar beurt 100% van de aandelen van Flevo Holding B.V. Wanneer de leden van de coöperatie in de Algemene Vergadering bijeenkomen, vormen zij binnen dit zogenaamde ‘zandlopermodel’ het hoogste orgaan. Zo blijven de uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening en andere belangrijke beslissingen voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de coöperatie. Met deze constructie is de rechtstreekse zeggenschap van de leden gewaarborgd.

Flevo

C.P.C. Flevo

Adres:

Nijverheidsweg 11, 3881 LA Putten

Telefoonnummer:

+31 341 36 98 69

E-mail:

info@flevo.nl

C.P.C. Flevo

De Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo is gespecialiseerd in het produceren van pelsdiervoer en gespecialiseerde diervoedermixen.

Onze moderne productiefaciliteit in Putten behoort dan ook tot de grotere pelsdiervoerfabrieken ter wereld.

Het leveren van veilig voer van topkwaliteit met een juiste prijs/kwaliteit verhouding is een uitdaging waar we dagelijks aan werken, al meer dan vijftig jaar lang. En gezien de resultaten van onze klanten met succes.

Daarnaast biedt Flevo de mogelijkheid tot invriezen, opslag en overslag van producten voor zowel dierlijke als menselijke consumptie.

”Innoveren, adviseren en service verlenen”

”Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit”

”Invriezen, opslag en overslag van producten”