Flevo Animal Nutrition B.V.

CPC Flevo is op meer vlakken actief:

  • Flevo Animal Nutrition B.V. is verantwoordelijk voor de core business en verzorgt de productie en verkoop van pelsdiervoer.
  • Flevo Industrial Facilities B.V. houdt zich bezig met het produceren van speciaal mixen, zowel vers als plaat gevroren voor derden (o.a. petfood producenten). Ook kunnen wij faciliteren in op- en overslag van diepvries producten in onze moderne vrieshallen.
  • Flevo Trading Company B.V. houdt zich bezig met in- en export van pelsdiervoeders en grondstoffen.

 

Organisatiestructuur
CPC Flevo heeft een democratisch en transparant bestuursmodel, waarin bestuur, ledenbetrokkenheid en toezicht op een eigentijdse coöperatieve manier zijn vastgelegd. Binnen deze structuur is een scheiding gemaakt tussen enerzijds de coöperatie met haar verenigingsactiviteiten en anderzijds de holding, waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht.

De leden zijn de eigenaren van de coöperatie. De coöperatie bezit op haar beurt 100% van de aandelen van Flevo Holding B.V. Wanneer de leden van de coöperatie in de Algemene Vergadering bijeenkomen, vormen zij binnen dit zogenaamde ‘zandlopermodel’ het hoogste orgaan. Zo blijven de uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening en andere belangrijke beslissingen voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de coöperatie. Met deze constructie is de rechtstreekse zeggenschap van de leden gewaarborgd.

flevo-animal-nutrition-putten