e coöperatie. De coöperatie bezit op haar beurt 100% van de aandelen van Flevo Holding B.V. Wanneer de leden van de coöperatie in de Algemene Vergadering bijeenkomen, vormen zij binnen dit zogenaamde ‘zandlopermodel’ het hoogste orgaan. Zo blijven de uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening en andere belangrijke beslissingen voorbehouden aan de Algemene Vergadering van