Flevo: samen sterk

Het beleid van de Coöperatieve Pelsdierenfokkers Centrale Flevo is gericht op het leveren van kwaliteitsvoer. Hierin streven wij naar verbetering wat betreft maat en kwaliteit van de pelzen. Een zeer strenge controle op aangevoerde grondstoffen en ons eindproduct draagt bij aan veilig voer, wat leidt tot gezonde en goed presterende dieren. Dankzij de coöperatieve grondslag van Flevo kunnen de leden via hun afgevaardigden in het bestuur en tijdens de telkens weer drukbezochte ledenvergaderingen actief invloed uitoefenen op het uit te voeren beleid. Dat de door Flevo gevolgde strategie succesvol is, blijkt wel uit de statistieken van de internationale veilinghuizen. Deze laten jaarlijks een groei zien in maat en kwaliteit van pelzen, ingebracht door de afnemers van Flevo-voer.

diervoeders-putten